Rakennuttaja-
palvelut

Omakotitalo- ja pienrakentaminen

Vastaava työnjohtaja/valvoja

Tarjoamme vastaavan työnjohtajan ja valvojan palveluita Pirkanmaan alueella. Vastaava työnjohtaja vastaa rakennustöiden laadunvalvonnasta ja huolehtii tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin ryhtymisestä epäkohtia havaittaessa. Vastaava työnjohtaja toimii myös rakennuttajan neuvonantajana. Vastaavan työnjohtajan kannattaisi olla urakoitsijasta riippumaton henkilö. Erillistä valvojaa kannattaa rakennushankkeeseen ryhtyvän harkita jos vastaava työnjohtaja on urakoitsijan edustaja.

Rakennuttaminen

Rakennuttamiseen liittyvät tehtävät tarjoamme asiakkaan tarpeen mukaan. Rakennuttamiseen liittyvät tehtävät voivat olla esimerkiksi maanrakennustöiden organisointia ja talotoimittajan tai muiden urakoitsijoiden kilpailutusta. Lisäksi rakennuttamiseen liittyvät tehtävät voivat sisältää reklamaatioiden hoitoa asiakkaan puolesta.

Pääsuunnittelija

Pääsuunnittelijan tehtävänä on vastata suunnittelun kokonaisuudesta ja projektin aikataulutuksesta ennen rakentamisen aloittamista. Pääsuunnittelija on yleensä myös yhteyshenkilö rakennuslupaviranomaisen suuntaan. Lisäksi pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluu myös mm. erityissuunnitelmien tarkastus ja suunnitelmien yhteensopivuuden ristiriidattomuus.

Jos tarvitset työnjohto- / -valvojan, rakennuttamisen tai pääsuunnittelijan palveluita, ota ihmeessä yhteyttä!

Jani Nyberg / Orivesi

+358 50 563 8154

pirkanmaanrakennuttaja
palvelu@gmail.com

Ota yhteyttä!